Как не переплатить и сделать качественный ремонт

Mõned nõuanded sellelt, kuidas teostada kvalieetne remont, odavalt

Задумалась как сделать качественный ремонт недорого

Täpsustagem koheselt, mida tähendab «üle maksta»:

 • maksta töö või materjalide eest rohkem, kui need tegelikult maksavad;
 • maksta saamata jäänud teenuste või kasutamata jäänud materjalide eest;
 • maksta teenuste eest, millistes vajadus puudus.

Kaks tõhusat vahendit pettuse vastu — teadlikkus ja kontroll. Te peate kulutama aega ja tegema pingutusi, kuid teist teed ei ole. Kõik viisid, millega teid võivad petta pahausksed töövõtjad põhinevad kliendi teadmatusel.

Alati alustage eelarvest

Eelarve on lepingu aluseks. Tihtipeale tellijad ei taha süveneda üksikasjadesse ja vaatavad ainult viimast rida «Kokku». Kui see ei tunde ülemäärane, tellija ja täitja löövad käed ja remont algab.

Sellise lähenemise puhul te riskite:

 • Võib olla õigustamatult kõrgendatud tööde hind. Näiteks, pahtelduse keskmine hind Tallinnas on 11€/m², aga eelarves märgitakse number 15 ilma mistahes alusteta selleks.
 • Eelarves võib olla ülespaisutatud tööde maht. Näiteks, pahteldamist vajavate pindade pindala on faktiliselt 250 m², aga arvestuseks on võetud number 320 m².
 • Võivad olla loetletud mitte kõik vajalikud tööd, seetõttu lõpp summa tuleb küllaltki meelitav. Te nõustute töötama selle töövõtjaga ning juba remondi käigus teile pakutakse maksta juurde «täiendavate» tööde eest, millised tegelikult ei olnud vajalikud algusest peale.
 • Eelarvesse võidakse märkida liigsed tööd. Vajadust nendeks ei ole, sellepärast töövõtja neid ei teosta, kuid lülitab arvesse, aga teie maksate.
Mida teha:

 • Kindlasti küsige eelarvet enne lepingu sõlmimist. Pädev ja heauskne töövõtja mitte kunagi ei keeldu seda koostamast ja kommenteerimast igat punkti: milleks ja kuidas teostatakse ühte või teist tööd, kas on võimalik hakkama saada ilma selleta jne.
 • Te peate teadma kõiki teie korteri või maja arvulisi omadusi: põrandate, lagede, seinte pindala, perimeeter, palede summaarset pikkust jne. Mõõdistust ei ole keeruline teha iseseisvalt või koos töödejuhatajaga.
 • Selgitage välja remonditeenuste hindade tasemed, kasvõi peamised. Neid ei ole raske leida internetist. Loomulikult objekti iseärasused mõjutavad hinda. Näiteks, lagede suur kõrgus raskendab tööd ja suurendab hinda krohvile, pahtlile jne. Paluge töödejuhatajat põhjendada eelarves toodud hindasid.
 • Ärge häbenege küsida nõu, mille pealt saab kokku hoida kahjustamata vastupidavust.
 • Pange kõik kokkulepped kirja paberile. Kui tekivad lahkhelid ei tule vaielda selle üle, kes keda ja mille eest hoiatas. Lepingu allkirjastamisel fikseerige ära kõik selle nüansid lisas. Eelarve on lepingu lahutamatuks osaks.

Kui töövõtja keeldub arutamast teiega neid «formaalsuseid» — on see põhjuseks teda mitte usaldada.

Meie firmas GOLDGATE OÜ koostame üksikasjaliku eelarve alati, isegi kui tellija seda ei palu. Meie jaoks on tähtis, et tellija saaks aru, mida ta saab oma raha eest, ilma milleta vastastikkune usaldus ei ole võimalik. Peale selle, eelarve aitab meil optimaalselt planeerida töid ja teostada remonti, järgides kõiki tehnoloogiaid võimalikult lühikeste tähtaegadega.

Правильный выбор подрядчика

Samasugune lähenemine on vajalik ka materjalide suhtes. Tootjad alati märgivad ära oma toodete kulu. Teades oma korteri mõõtmeid ei ole keeruline määrata kindlaks krohvi, pahtli, plaadiliimi jne. vajalikku kogust. Loomulikult, te saate ligikaudsed numbrid, kuid reeglina, faktiline kulu ei erine neist eriti oluliselt.

Töövõtja valik

Täitja valikul ei tohi olla liigset kiirustamist. Potentsiaalse töövõtjaga eelarve ja eesootavate toimingute arutamise käigus te võite paljugi teada saada tema pädevusest, suhtumisest töösse.

Paluge mitmeid kandidaate koostada eelarve. Võrrelge nende variante: pöörake tähelepanu mitte ainult põhitööde maksumusele, vaid arutage läbi ka tähtajad, tundke huvi, kas nad saavad aidata materjalide kohaletoimetamise, prügiveo, korteri koristamisega peale remonti.

Reeglina, eraisikutest meistrid küsivad oma teenuste eest vähem, kui spetsialiseeritud firmad. Kuid teilt on nõutav võtta enda peale kogu organisatsiooniline tegevus: leida erinevate erialade spetsialistid, leppida igaühega neist kokku eraldi, kooskõlastada nende omavaheline töö. Kui meister ootamatult haigestub, jääb töö seisma: tuleb oodata tema tervenemist või otsida asendust. Kui garantiiaja jooksul tekib puuduste kõrvaldamise vajadus, meister või osutuda olema hõivatud või üldse ära kaduda: näiteks, vahetada telefoninumbrit või kolida elama teise linna.

Заключение договора с подрядчиком

Töövõtjana spetsialiseeritud firma valik on palju kindlam. Kõik organisatsioonilised küsimused personaliga lahendab firma. Meistri haigestumise korral teda õigeaegselt asendatakse ja seisakuid töös ei teki.

Iga turul ammu töötav firma võib oma pädevuse tõenduseks demonstreerida vastukajasid ja soovitusi.

Nii, firma GOLDGATE OÜ arvel on kümneid remonditud objekte Tallinnas. Tellijad võivad reaalselt hinnata meie teenuste kvaliteeti ja kuulata ära klientide arvamused.

Kontroll remondi ajal

Remont, reeglina, võtab aega mõned nädalad kuni mõned kuud. Eraldage enda ajakavas aega regulaarseks kontrolliks tööde käigu üle.

Siin aitab teid jällegi eelarve. Kontrollige mitte ainult tööde teostamise fakti, vaid ka kvaliteeti: krohvitud pindade tasasust, pahtelduse siledust, pistikupesade paigalduse täpsust jne. Vigu juhtub igal meistril, mida varem neid märgata, seda lihtsam ja kiirem on neid parandada.

Heausksed meistrid mitte kunagi ei keeldu üksikasjalikult selgitamast, kuidas asjalood on.

Контроль качества выполняемых работ во время ремонта

Kui regulaarsed kontrollid tunduvad teile ebapiisavad, kaugjälgimine täiendab seda. Meie firmas GOLDGATE OÜ meie klientide mugavuseks paigaldame remonditavatele objektidele veebikaamerad, milliste vahendusel saab jälgida ruumi 24 tundi 7 päeva nädalas.

Olge tähelepanelikud ja asjast huvitatud — teie korterit remonditakse teie jaoks!

Tellige kvaliteetne remont Tallinnas üle maksmata
Kontakttelefon
+372 826 000 02

Konsultatsiooniks või teistes teid huvitavates küsimustes te võite võtta meiega ühendust telefoni teel või täita lihtsa vormi paremal pool.

Заказать замерщика бесплатно

Заказать замерщика бесплатно

×
Заказать замерщика бесплатно

Заказать замерщика бесплатно

×
Tellige mõõdistaja tasuta

Tellige mõõdistaja tasuta

×