Hinnad Korteri remont

SISEVIIMISTLUSE HINNAD

Korteri remondi hind — on väga tihti põhiline, mis huvitab tellijat. Kuid, see ei ole päris õige. Tähtis on ka välja selgitada, mida te saate oma raha eest.

Hinnakirjas teenust kirjeldatakse lühidalt, paljugi jääb «kaadri taha». Vaatleme näitena tapeetimise teenust.

  1. Algul meister kontrollib tellija poolt ostetud tapeedi sobilikkust: hindab tapeedi tüübi vastavust pealispinnale, millele see tuleb liimida, kontrollib partii numbrit, et erinevad rullid ei erineks tooni poolest.
  2. Hinnatakse seinte pindade ettevalmistust liimimiseks. Kui on vajalik teostada täiendavad tööd — pahteldamine, pragude kinnitegemine, kruntimine jne. — meister pakub lahenduse variante, arvestades tellija nõudmisi, olemasolevat eelarvet ja soovitavaid tähtaegasid.
  3. Kui tööde edukat teostamist miski ei ohusta — ja alles siis — meister alustab liimimist. Sõltuvalt tapeedi iseärasustest tööd teostatakse erinevalt: arvestatakse aluse tüüpi (paber või lausriie), mustri sobitamise vajadust, värvi niiskuspidavust jne. Samuti võetakse arvesse uste, akende, põiktalade, kolonnide jne. arvu ja asukohti.
  4. Tööde lõpetamisel meister instrueerib tellijat, kuidas tagada tapeedi õige kuivamine. Tulenevalt oma kogemusest meister annab soovitusi tapeedi hooldamiseks.
  5. Garantii teostatud töödele eeldab töös puuduste tasuta kõrvaldamist, kui need tekivad.

HINNAKIRI VIIMISTULUSTÖÖDELE

See näide näitab: hinnad viimistlustöödele iseenesest on väheinformatiivsed, kindlasti selgitage välja, mis kuulub ühe või teise teenuse hinna sisse. Erinevatel töövõtjatel hinnad võivad olla ühesugused, kuid teostatavate tööde maht on väga erinev. Väga tihti madal hind — on selle tunnuseks, et teile pakutakse tasuda «täiendavate» tööde eest.

Meie spetsialistid mitte kunagi ei keeldu üksikasjalikult teid konsulteerimast: helistage või jätke tellimus — me helistame teile tagasi mugaval ajal, selgitame, mis kuulub ühe või teise hinna sisse, vastame teie küsimustele.

Korterite remonditeenuste hinnad

Santehniliste tööde hinnad
ELEKTRITÖÖDE HIND TALLINNAS
SEINATÖÖDE HINNAD
PÕRANDATÖÖDE HINNAD
LAETÖÖDE HINNAD
PLAATIMISTÖÖDE HINNAD TALLINNAS
UKSE-, AKNA- JA LUKUTÖÖDE HINNAD TALLINNAS
TORU-, RADIAATORITE JT. TÖÖDE HINNAD TALLINNAS
PRÜGIVEO JA KORISTUSE + EHITUSMATERJALIDE KOHALETOIMETAMISE HINNAD

Eelarve – tähtis on teada nüansse

Tihtipeale tellijad lihtsalt võrdlevad hindade taset siseviimistlustöödele erinevate täitja juures ja valivad selle, kelle hinnad on meeldivamad. See viis ei sobi, kui te vajate kompleksremonti, näiteks, toa kosmeetilist remonti või sanitaarsõlme remonti „võtmed kätte“.

Kompleksremont sisaldab endas väga palju töid ja tuleb arvesse võtta igat neist, et hinnata remondikulude üldsummat. Sellistel juhtudel koostatakse üksikasjalik eelarve.

Mänedžer sõidab objektile, hindab selle iseärasusi ja eesseisva remondi keerukust, mõõdistab ruumid, selgitab tellija käest välja kõik soovid ja alles seejärel koostab eelarve. Sellesse võivad olla lülitatud kulud, mis ei ole otseselt seotud remondiga, näiteks, ehitusprahi väljavedu, ehitusmaterjalide kohaletoimetamine jne. Tellija omal valikul võib võtta nende tööde korraldamise enda peale või teha ülesandeks töövõtjale.

Sellele leheküljel on toodud aktuaalsed hinnad korterite remondile Tallinnas, mida teostab meie firma. Te võite kutsuda kohale mõõdistaja ja tuleb teie juurde tasuta.

Me pürgime selle poole, et teie, meie kliendid, saaksite aru, millest koosneb korteri remondi hind. Ilma selleta usaldust ei ole.

Täpsustada Tallinnas korterite remondi teenuse hindasid võib telefoni teel.

Konsultatsiooniks või teistes teid huvitavates küsimustes te võite võtta meiega ühendust telefoni teel või täita lihtsa vormi paremal pool.

Заказать замерщика бесплатно

Заказать замерщика бесплатно

×
Заказать замерщика бесплатно

Заказать замерщика бесплатно

×
Tellige mõõdistaja tasuta

Tellige mõõdistaja tasuta

×